Klimat.

2020-04-07 12:10
Preems raffinaderi i Lysekil. Foto: Thomas Johansson / TT
Preems raffinaderi i Lysekil.
Puffetikett
Dagens ETC

Preemstopp gav utsläppstapp på en halv miljon ton

”Grön politik levererar”, twittrade finansmarknads­minister Per Bolund i fredags, med hänvisning till nya siffror från Naturvårdsverket. Siffrorna visar att utsläppen från svenska industri- och energi­anläggningar minskat med fem procent under 2019. Mycket av minskningen kan dock bero på helt andra faktorer än grön politik.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Mest anmärkningsvärt var utsläppstappet för raffinaderibranschen. Under 2019 sjönk utsläppen med 21 procent. Det motsvarar en halv miljon ton koldioxidekvivalenter och utgjorde hälften av det svenska utsläppstappet.

En närmare granskning visar att raffinaderibranschens minskning sannolikt beror på ett revisionsstopp vid Preemraff i Lysekil. Vart sjätte år stängs hela raffinaderiet, som är en av Sveriges största utsläppskällor, för revision. Det skedde i höstas och stoppet varade i drygt två månader. Resultatet blev att utsläppen från raffinaderiet minskade med en halv miljon ton.

Den resterande minskningen av de svenska utsläppen beror till stor del på att Cementa lagt ner sin fabrik i Degerhamn, samt minskade utsläpp vid Värtaverket i Stockholm. Här kan höjda priser på utsläpps­rätter ha spelat in, framför allt för minskad användning av kol vid Värtaverket.


Prenumerera på ETC:s Klimatnyhetsbrev

 

Står för 40 procent av utsläppen

750 svenska industri- och energianläggningar ingår i EU:s utsläppshandelssystem. Tillsammans står de för 40 procent av Sveriges territoriella utsläpp av växthusgaser.

Sverige måste minska sina utsläpp med 5–8 procent per år om klimatmålet netto nollutsläpp år 2045 ska uppnås. De senaste sex åren har utsläppen minskat betydligt långsammare.