Inrikes.

2020-04-08 09:26
Ulrika Vedin, utredare på LO, betonar att många av dem som kommer att få det tufft ekonomiskt framöver inte ens syns i varselstatistiken. Personer som hankat sig fram på tillfälliga jobb, men vars telefoner nu tystnat. Foto: Stina Stjernkvist / TT, Fredrik Sandberg/TT
Ulrika Vedin, utredare på LO, betonar att många av dem som kommer att få det tufft ekonomiskt framöver inte ens syns i varselstatistiken. Personer som hankat sig fram på tillfälliga jobb, men vars telefoner nu tystnat.
Puffetikett
Dagens ETC

Trots krispaket: Många riskerar bli utan pengar från a-kassan

Nya regler ska göra det lättare att få a-kassa. Men regeringens stödpaket hjälper inte alla som förlorar jobbet i coronavirusets spår. Många riskerar fortfarande att få det tufft.

”Det handlar framförallt om dem som har väldigt korta påhugg”, säger Ulrika Vedin, utredare på LO.

Tio gånger så många varslades i mars i år jämfört med årets två första månader. Sammanlagt varslades 36 800 personer om uppsägning enligt Arbetsförmedlingens preliminära statistik.

Värst drabbade är hotell- och restaurang, resebranschen, transport och handeln. Bara inom hotell och restaurang varslades nästan 400 personer om dagen i mars.

Regeringens krispaket, som presenterades förra veckan, ska göra det lättare för fler att få a-kassa. Men paketet hjälper långt ifrån alla som blivit av med jobbet. Ulrika Vedin, utredare på LO, säger att det är svårt att bedöma hur många personer det rör sig om.

– Vi kan inte säga det. Men det handlar framförallt om dem som har väldigt korta påhugg, säger hon.

Av dem som jobbar deltid är det inte så många som har så få arbetstimmar att de riskerar att hamna under gränsen för när man har rätt till ersättning. Den har sänkts från 80 arbetade timmar i månaden till 60 timmar.

Även reglerna för hur länge man ska ha varit med i a-kassan har lättats upp. Tidigare ska man ha varit med i a-kassan i  tolv månader för att ha rätt till ersättning. Men i krispaketet räknas varje månad från och med mars som fyra månader, vilket gör att det räcker att vara med i tre månader för att vara kvalificerad. Men för den som gick med i a-kassan när krisen slog till i mars och riskerar att bli av med jobbet redan nu hjälper krispaketet inte.

Regeringen har fått kritik just för att paketet i första hand hjälper dem som redan är inne i systemet.

Hård kritik

Bo Jangenäs, tidigare generaldirektör för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring och Berndt Molin, tidigare analyschef på Arbetsförmedlingen skriver i en debattartikel i Dagens Arena att merparten av de nya reglerna enbart handlar om förbättrade villkor för dem som redan nu kan få ersättning. De skriver också att minskningen på kravet på arbetad tid till 60 timmar i veckan bara kommer att få marginell effekt på andelen arbetslösa med ersättning. ”Detta i ett läge då arbetslösheten ökar dramatiskt bland dem som ställts utanför försäkringen”, skriver de.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Inom de drabbade branscherna är oron att bli av med jobbet stor. Det visar inte minst siffrorna över nya medlemmar i  a-kassorna de senaste veckorna. Under mars gick exempelvis 15 000 personer med i Handels a-kassa.

Susanna Gideonsson, ordförande för Handels, tycker att det är positivt att krispaketet gör det möjligt för personer som tidigare inte varit med i a-kassan att kunna få åtminstone grundbeloppet i ersättning om de förlorar jobbet. Men det hjälper inte alla.

– Den stora bristen vi ser är att alla som är visstidsanställda eller haft korta deltider och tidigare haft extratimmar kan råka illa ut. För dem, beroende på var och ens situation, kan det bli tufft när de inte får ersättning för den tappade tiden, säger hon.

Vad behöver göras för dem?

– LO:s gemensamma krav var att man skulle sänka kravet på arbetad tid till 40 timmar per månad, men man lyckades bara nå 60 timmar. De är en bit på väg, men jag hade velat ha ännu lite mer.

Hur många kan det handla om?

– Det är svårt att uppskatta. Vi vet att vi har ungefär 30 procent visstidsanställda i detaljhandeln. Men hur många av dem som har korta kontrakt och jobbar mycket mertid är svårt att säga, säger Susanna Gideonsson.

Många drabbade

Även Malin Ackholt, ordförande för Hotell- och restaurang, säger att det är svårt att veta hur många som kommer att stå utan ersättning. Enligt förbundet har 13 500 personer redan nu fått gå från sina tidsbegränsade anställningar.

– Men de kan ju ha jobbat i sådan omfattning att de uppfyller arbetsvillkoret, det vet vi inte ännu, säger hon.

Låg facklig organisering går ofta hand i hand med låg anslutning till a-kassan, enligt Ulrika Vedin på LO. Minst benägna att ansluta sig till både facket och a-kassan är grupper med tidsbegränsade anställningar.

– Det handlar om unga vuxna, kvinnor och utrikes födda. Just de grupperna jobbar i hög grad i kvinnodominerade arbetar­yrken som hotell, restaurang och handel, säger hon.

Så många riskerar att bli arbetslösa

Värst drabbade branscherna

Hotell och restaurang: 11 887

Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster: 7 888

Transport och magasinering: 3 733

Handel: 2 686

Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik: 2 204

Länen med flest varsel

Stockholm: 20 576

Västra Götaland: 5 967

Skåne: 2 137

Jönköping: 1 626

Östergötland: 1 153

Källa: Arbetsförmedlingen, varsel i mars 2020

De nya reglerna

En medlemsmånad räknas som fyra.

Varje medlemsmånad räknas som fyra månader under perioden mars-december 2020. Det betyder att du redan efter tre månaders medlemskap i a-kassan kan ha rätt till inkomstbaserad ersättning, upp till 80 procent av din tidigare lön. I normala fall måste du ha varit medlem minst tolv månader.

Kravet på arbetad tid lättas upp. I vanliga fall måste du arbeta ungefär halvtid i ett halvår för att ha rätt till ersättning från a-kassan. Nu räcker det om du har arbetat minst 60 timmar per kalendermånad under sex av de senaste tolv månaderna. Eller minst 40 timmar per kalendermånad och 420 timmar totalt under en sammanhängande period av sex månader.

Ersättningstaket blir högre.

Ersättningstaket höjs från 25 025 kronor till 33 000 kronor.