Debatt. .

2020-07-13 08:47
Pandemin har avslöjat de brister som råder inom svensk sjukvård. Nu krävs förändring menar Talla Alkurdi från Socialdemokraterna. Bild: Staffan Löwstedt/SvD/TT
Pandemin har avslöjat de brister som råder inom svensk sjukvård. Nu krävs förändring menar Talla Alkurdi från Socialdemokraterna.
Puffetikett
Dagens ETC

M har sålt vår beredskap till en ineffektiv vårdmarknad

Coronakrisen har visat att sjuk­vårdens krisberedskap brister. Lager av kritisk sjukvårds­materiel har tagits bort, sjuk­husen har ned­monterats och årtal av privat­­iseringar har för­­svårat för en samman­hållen kris­hantering. Ska vi stärka sjuk­vårdens bered­skap för fram­tida kriser krävs en ny inriktning, skriver Talla Alkurdi (S), sjukvårds­lands­tings­råd i opposition, Region Stockholm

Stockholmsregionen har varit epicentrum för coronaepidemin i Sverige. Vårdpersonalen har de senaste månaderna genomfört ett otroligt omställningsarbete där antalet intensivvårdsplatser har tredubblats. Denna omställning har skett trots politiken från det moderatledda styret, inte tack vare.

Redan långt innan pandemin hade Region Stockholm övergått till den marknadsinspirerade leveransfilosofin ”just in time”. Som en följd av detta har regionen avskaffat krav på lagerhållning av skyddsmateriel i sin epidemiberedskapsplan. Det var därför inte förvånande att skyddsutrustningen tog slut efter endast fyra dagar.

Även sjukhusen var mycket dåligt rustade för krisen. Under flera år har sjukhusen tvingats till nedskärningar vilket lett till en akut brist på personal och vårdplatser. Redan innan epidemin drabbade Stockholm hade sjukhusen besparingskrav på 2 miljarder och över 200 undersköterskor och läkare hade varslats.

Utöver detta har vården i Stockholmsregionen utsatts för ett storskaligt privatiseringsexperiment det senaste årtiondet. De uppsplittrande privatiseringarna har försvårat för en sammanhållen krishantering och har även gjort att vårdens resurser inte kunnat användas fullt ut. Detta då regionen enligt avtalen med de privata vårdgivarna inte haft möjlighet att ställa krav på att de ska bidra med exempelvis personal.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

För att stärka sjukvårdens beredskap för kommande kriser föreslå vi nu följande:

1. Inför ett nationellt system för lagerhållning av sjukvårdsmateriel och läkemedel

För att säkra försörjningen av kritisk sjukvårdsmateriel och läkemedel behövs ett nationellt system med lagerhållning på flera nivåer. Statliga beredskapslager behöver återinföras, regionerna måste införa ordentliga omsättningslager och krav måste ställas på läkemedelsaktörer och apotek att upprätthålla lager. Tyvärr noterar vi att moderatstyret i Region Stockholm den 23:e juni röstade nej till vårt förslag om att inrätta lager av kritiska läkemedel i regionen.

2. Stärk sjukvårdens grund­kapacitet

Vi kräver att nedskärningarna på sjukhusen upphör och att mer resurser tillförs för att kunna öppna fler vårdplatser och inte minst intensivvårdsplatser. Även vårdcentralerna behöver ökade resurser för att kunna hantera den vårdskuld som byggts upp under epidemin. Vi kräver även att alla varsel upphör omgående – de styrande moderaterna kan inte ena dagen kalla vårdpersonalen för hjältar för att andra dagen ge dem sparken.

3. Ställ krav på privata vårdgivare vid kris

Det kan inte vara frivilligt för privata vårdbolag att hjälpa till vid kris. Det behövs tydliga krav på att privata vårdbolag som har avtal med regionen ska bidra med personal, sjukvårdsmateriel och läkemedel när samhället drabbas av en pandemi.

4. Återta kritisk infrastruktur i offentlig regi

Region Stockholm har misslyckats med att snabbt skala upp testkapaciteten. Stora delar av labbverksamheten har privatiserats i Region Stockholm, något som lett till mindre resurser och långa köer. Vi är övertygade att omställningen hade varit enklare om regionen bedrivit denna och andra kritiska delar av vården i offentlig regi.

Talla Alkurdi 
Sjukvårdslandstingsråd i opposition, Region Stockholm (S)