Debatt. .

2019-08-22 04:00
2012 samlades hazarer utanför riksdagshuset i Stockholm för att protestera mot det våld de utsattes för i Pakistan. Foto: Henrik Montgomery / TT
2012 samlades hazarer utanför riksdagshuset i Stockholm för att protestera mot det våld de utsattes för i Pakistan.
Puffetikett
Dagens ETC

Etnisk rensning måste vara asylskäl – låt hazarerna stanna i Sverige

Hazarerna är en folkgrupp som systematiskt utsatts och utsätts för etnisk rensning i Afghanistan. Vi kan inte låta SD styra vår flyktingpolitik utan vi måste följa flyktingkonventionen och låta hazarerna stanna i Sverige, skriver Juma Lomani.

Majoriteten av asylsökande från Afghanistan som har sökt sig till Sverige tillhör minoritetsgruppen hazarer. En grupp som har varit utsatt för rasism och diskriminering under historien. En utsatthet som pågår än i dag. I helgens attack i västra Kabul, ett område där många hazarer bor, dödades runt 100 personer och runt 200 skadades, bland dem många barn och kvinnor. Men trots den etnoreligiösa rensningen som hazarer utsätts för utvisas de från Sverige. 

Den enda förklaringen som jag finner är att Sverigedemokraterna får styra vilken flyktingpolitik Sverige har. Hazarerna utsätts därmed för dubbel rasism. I Afghanistan anses de komma från Mongoliet och i Sverige anses de komma från Afghanistan. Ingenstans hör de hemma. 

Hazarerna är till skillnad från majoritetsbefolkningen i Afghanistan shiiter och antas vara av mongolisk härkomst. En skillnad som har lett till att hazarerna ses som mindre värda. Afghanska staten och terror­grupper har under historien lopp velat utrota dem. Rasismen mot hazarer grundar sig på utseendemässigt förtryck, då hazarer har ett mer östasiatiskt utseende än andra folkgrupper i Afghanistan, och dels på etnoreligiös tillhörighet.

Hazarerna utsattes för etnisk rensning för första gången under slutet av 1800-talet. Dåvarande kungen Abd al-Rahman Khan utrotade 62 procent av hazarerna. Under 1900-talet var det talibaner som begick massmord på hazarer i olika städer. Därefter har det fortsatt.

Hazarerna har tillfångatagits på bussar, moskéerna har utsatts för attentat, demonstrationer har attackerats. På idrottsklubbar och festivaler, var än de har befunnit sig har de varit måltavlor för terror. En ständig rädsla som har förföljt dem sedan 1800-talet. En rädsla som har lett till massflykt. De flesta har sökt sig till Iran och Pakistan. Men en mindre grupp har under senare år sökt sig till Europa och Sverige. 

Sverige kan och bör ta ett rättvist ansvar för hazarerna. Sverige bör i asylprocessen behandla hazarerna som en utsatt grupp som är utsatta för etnisk rensning. Ingen av dem bör skickas tillbaka till Afghanistan.

Sverigedemokraterna får inte påverka vår flyktingpolitik. Vi kan inte utsätta hazarerna för rasism i Sverige. Baserad på vad hazarerna utsatts för under historien och vad de utsätts för i dag, bör de erkännas som flyktingar. En flykting är en person som: 

”Flytt sitt land i välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, tillhörighet till en viss samhällsgrupp...”. 

Hazarerna är en folkgrupp som är utsatt för systematisk förföljelse baserad på ras, religion och samhällstillhörighet. Starkare asylskäl finns inte. Sverige måste ta avstånd från högerpopulismen och inte bryta emot flyktingkonventionen. 

Juma Lomani 
Hazar i diaspora